ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πήγαινε κάτω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση  karagiiv01 Την / Το Κυρ Δεκ 27, 2009 7:21 pm

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί σχόλιο για το σ/ν του Υπουργείου
Παιδείας ,Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στο
www.opengov.gr που χρησιμοποιείται για τη δημόσια διαβούλευση της
Κυβέρνησης (Γραφείο Πρωθυπουργού). Το σ/ν έχει επίσημο τίτλο:
www.opengov.gr: Προτάσεις για την Πρόσληψη και τις Υπηρεσιακές Μεταβολές
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για την Κρίση και την Επιλογή των
Στελεχών της Εκπαίδευσης. 25 Νοεμβρίου, 2009

Η Εκπαίδευση αποτελεί, ίσως, τον κυριότερο παράγοντα ανάπτυξης μιας χώρας.Η παγκόσμια ιστορική αναδρομή αποδεικνύει ότι οι χώρες που "πρόκοψαν" είχαν πολύ πριν σχεδιάσει την εκπαιδευτική τους πολιτική και υλοποίησαν καινοτόμες αποφάσεις τους.Η χώρα μας, δυστυχώς, για πολλούς λόγους δεν χάραξε μία ενιαία εκπαιδευτική πολιτική που να συμπεριλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά αρκέστηκε σε μία διαχείριση των θεμάτων που ενίοτε την βάφτιζε και "μεταρρύθμιση".Πάντως δεν έχουμε ανάγκη από ρυθμίσειςτων εκπαιδευτικών θεμάτων αλλά από μία γενναία αλλαγή ,συνολική ,ενιαία, ξεκάθαρη, διαφανή και αξιοκρατική που θα δίνει ευκαιρίες και δυνατότητες σε όλους να μάθουν και να δημιουργήσουν.Σαν ενδεικτική αρχή παραθέτω κάποια σχόλια μου για το σ/ν του Υπουργείου
για το οποίο οφείλω να πω ότι οι άξονες του κινούνται στην σωστή κατεύθυνση.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ένα από τα κεφάλαια τα οποία μπορούν να αποτελέσουν
τους δείκτες μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι και το εκπαιδευτικό
προσωπικό, η στελέχωση της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά και η
υποστήριξη -επιμόρφωση που προσφέρεται από την πλευρά της οργανωμένης
πολιτείας.Αφού εκφράσω την ικανοποίηση ενός πολίτη για τον τρόπο με τον
οποίο γίνεται πλέον η δημόσια διαβούλευση των νομοσχεδίων πριν αυτά
κατατεθούν στην βουλή προς ψήφιση, θα προσπαθήσω από τη θέση του
εκπαιδευτικού να βάλω κάποιους προβληματισμούς και να υποβάλω
«ενδεικτικά» προτάσεις, προσδιορίζοντας έτσι την φιλοσοφία του
συστήματος που πιστεύω ότι πρέπει να κινηθεί ο νέος νόμος ,και όχι τόσο
την τεχνική του διάσταση.Αν συμφωνούμε ότι τα κριτήρια επιλογής
των στελεχών της εκπαίδευσης πρέπει να πληρούν το κριτήριο της
αξιοκρατίας και της διαφάνειας οφείλουμε να έχουμε αδιαμφισβήτητα κριτήρια
και αυτά μόνο μετρήσιμα μπορεί να είναι.Η συνέντευξη, ενώ σε άλλα κράτη
αποτελεί βασικό στοιχείο επιλογής στελεχών διοίκησης, στη χώρα μας
(ενδεχομένως για πολλούς και διαφορετικούς λόγους άλλους περισσότερο
φανερούς άλλους λιγότερο),δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε αξιοκρατικό
αλλά ούτε και διαφανές κριτήριο επιλογής.Αφού λοιπόν καταλήγουμε στην
σκέψη για μετρήσιμα προσόντα, αυτά θα είναι αφενός τα τυπικά προσόντα
και αφετέρου τα ουσιαστικά προσόντα (που είναι και δυσκολότερο να
μετρηθούν).Στην μέτρηση των τυπικών προσόντων οφείλουμε να αποδίδουμε
δικαιοσύνη εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας.Αυτό συνεπάγεται
ότι κάθε τυπικό προσόν ενός υποψηφίου δεν μπορεί να μετράει το ίδιο
για όλες τις υποψήφιες θέσεις. Η λεπτομερής περιγραφή των απαιτήσεων,
των ευθυνών και της εν γένει λειτουργίας της θέσης αυτής καθορίζει και
την μοριοδότηση των τυπικών προσόντων. Αυτό ισχύει σαν αρχή στις
περισσότερες Ευρωπαϊκες χώρες.Είναι, για παράδειγμα, ασύμβατο με τη
φύση των θέσεων να υπάρχει ενιαίος τρόπος μοριοδότησης για την θέση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης και τη θέση του Σχολικού Συμβούλου αφού ,εκ των
πραγμάτων, καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικής φύσης θέματα.Η
υποχρεωτική επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών που θα
αναλάβουν θέσεις ευθύνης έπρεπε ήδη να είχε θεσπιστεί από την πολιτεία
μέσω της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (και) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ,αφού τέτοια τεχνογνωσία και εμπειρία υπάρχει ήδη, εδώ και
αρκετά χρόνια, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχολικοί Σύμβουλοι-Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στο σύγχρονο σχολείο.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να αποκτήσουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. Η
κατάσταση σήμερα, σε ό,τι αφορά τους Σχολικούς Συμβούλους ΑΆβάθμιας και
ΒΆθμιας Εκπαίδευσης, δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Στην πράξη το
κύριο έργο των Σχολικών Συμβούλων είναι η τυπική πραγματοποίηση της
Εισαγωγικής Επιμόρφωσης(ΠΕΚ) που αφορά τους νεοδιόριστους
εκπαιδευτικούς.Όμως ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου είναι να
είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό τόσο διδακτικά όσο και παιδαγωγικά. Ίσως
λοιπόν θα έπρεπε να προβλέπεται:· Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
ανά 3 σχολικά έτη με παράλληλη πιστοποίηση. Στην φάση αυτή οι Σχολικοί
Σύμβουλοι θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ουσιαστικό και ιδιαίτερο ρόλο.·
Να προβλεφθούν 2 τουλάχιστον ετήσιες ημερίδες , σε επίπεδο Νομού , ανά
κλάδο και ειδικότητα των εκπαιδευτικών, και του Σχολικού Συμβούλου με
επίκαιρα θέματα διδακτικού η παιδαγωγικού περιεχομένου.·
Να θεσπιστεί Σχολικός Σύμβουλος –Ψυχολόγος σε κάθε Νομό.·
Να θεσπιστεί Σχολικός Σύμβουλος Σ.Ε.Π (Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Αύξηση
του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων ώστε να έχει στην αρμοδιότητα του
μικρότερο αριθμό σχολείων. Αυτό σε μεγάλες εκπαιδευτικές περιφέρειες
και σε νησιωτικές περιοχές κρίνεται αναγκαίο προκειμένου ο κάθε
Σχολικός Σύμβουλος να έχει επαρκή χρόνο να ασχοληθεί με τα θέματα της
αρμοδιότητας του(π.χ. Ο σχολικός Σύμβουλος στο Νομό Δωδεκανήσου θα
μπορούσε να «σπάσει» και να γίνει Νοτίου και Βορείου Συγκροτήματος και
το ίδιο θα μπορούσε να προβλεφθεί και για άλλες μεγάλες εκπαιδευτικές
περιφέρειες).
3.1.2. Θεσμικό Πλαίσιο Επιλογής των Σχολικών Συμβούλων
Προτάσεις
Α) Κατάργηση της συνέντευξης ώστε να γίνει περισσότερο διαφανής και
αξιοκρατική η διαδικασία επιλογής. Αντικατάσταση της από δημόσια
υποστήριξη μίας εργασίας με θέμα σχετικό με τη διδασκαλία του
μαθήματος. Η δημόσια παρουσίαση της εργασίας αυτής θα κρίνεται θετικά ή
αρνητικά μόνο(από πενταμελή επιτροπή) και δεν θα επηρεάζει την συνολική
μοριοδότηση των υποψηφίων Σχολικών Συμβούλων. Σε περίπτωση αρνητικής
κρίσης θα πρέπει να υπάρξει ομόφωνη συμφωνία της πενταμελούς επιτροπής
κρίσης(που θα αποτελείται από πανεπιστημιακούς του αντίστοιχου
αντικειμένου και θα επιλέγεται με δημόσια κλήρωση. και πλήρως
αιτιολογημένη ).
Β) Οι αιτήσεις των υποψηφίων να γίνονται από
το διαδίκτυο. Ο κάθε υποψήφιος θα συμπληρώνει, με χρήση του Αριθμού
Μητρώου του, την αίτηση του η οποία θα έχει τυποποιημένη μορφή και
αυτόματη μοριοδότηση, σε κάθε επί μέρους προσόν, σύμφωνα με νέο Νόμο
που θα γίνει(*). Ο υποψήφιος θα γνωρίζει αμέσως τα συνολικά μόρια που
συγκεντρώνει.
Γ)Θα ακολουθούν εξετάσεις στις ενότητες: Διδακτική
μεθοδολογία και Παιδαγωγική(2 αντικείμενα με χωριστή τετράωρη εξέταση)
και η συνολική βαθμολογία θα προστίθεται στα υπάρχοντα μόρια.
Προτείνεται η βαθμολόγηση στις εξετάσεις αυτές να γίνει στην 100βαθμη
κλίμακα με επιλογή μεταξύ 4 αμοιβαία αποκλειομένων απαντήσεων με μία
σωστή απάντηση και σε κάθε λάθος απάντηση να αφαιρείται 0,25 της
μονάδας.
Δ) Μοριοδότηση των τυπικών προσόντων:Δυνητική κλίμακα(0-100)1. Προϋπηρεσία 30 μονάδες2. Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Επιστημονική δραστηριότητα: 50 μονάδες3. Εξετάσεις 20 μονάδες.Όλα τα τυπικά προσόντα θα λαμβάνονται υπόψη κατΆαναλογία1. Προυπηρεσία:Κάθε διδακτικό έτος(μόνο)πέραν του απαιτητού των 10 ετών:6 μονάδες ( άρα ανώτερο όριο προϋπηρεσίας είναι τα 16 διδακτικά έτη).2. Εκπαίδευση-Επιμόρφωση-Επιστημονική δραστηριότητα:ι).Εκπαίδευση:30 ii).Επιμόρφωση; 10 iii).Επιστημονική δραστηριότητα:10.ι).Εκπαίδευση:ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 10ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:8ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ:6METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ:8ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ:6ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:4ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:2ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ:42ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ :42ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:2ii).Επιμόρφωση :ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:1ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:2ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:3ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η/Υ:1Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:1,5 (A ΕΠΙΠΕΔΟ 0,75 Β ΕΠΙΠΕΔΟ 1,5).Β ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:1,5 (A ΕΠΙΠΕΔΟ 0,75 Β ΕΠΙΠΕΔΟ 1,5).iii).Επιστημονική δραστηριότητα:10.ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:3(0,25Χ12)ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ:4 (0,5ΧCoolΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ:3(0,25Χ12)3. Εξετάσεις 20 μονάδες (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 50).ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ:5(50Χ0,1)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ:5 (50Χ0,1)Στο
τέλος της διαδικασίας αυτής θα αναρτάται στο διαδίκτυο η φθίνουσα σειρά
των συνολικών μορίων για όλους τους υποψήφιους. Με βάση τις δηλώσεις
των υποψηφίων για τοποθέτηση τους σε εκπαιδευτική περιφέρεια θα
προκύπτει η τοποθέτηση τους. Για αυτούς και μόνο θα προβλέπεται η
κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών των προσόντων που δήλωσαν ώστε
να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Αν προκύπτει μετά τον έλεγχο διαφορά θα
καλείται ο επόμενος υποψήφιος. Θα ακολουθεί το διάστημα των ενστάσεων
και η τελική δημοσίευση των τελικών πινάκων στο διαδίκτυο.
Θεσμικό Πλαίσιο Επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων και των Διευθυντών Σχολικών μονάδων .Στα
πρότυπα της επιλογής των Σχολικών Συμβούλων, σε επίπεδο Νομού η
Εκπαιδευτικής περιφέρειας με εναλλαγή της μοριοδότησης προϋπηρεσίας και
εκπαίδευσης -επιμόρφωσης -κατάρτισης. Εξετάσεις:Θεματική ενότητα 1
:Διοίκηση της Εκπαίδευσης,Θεματική ενότητα 2. εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά θέματα

karagiiv01

Αριθμός μηνυμάτων : 3
Ημερομηνία εγγραφής : 26/12/2009
Ηλικία : 52
Τόπος : ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://karagiiv.blogspot.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δημοσίευση  karagiiv01 Την / Το Δευ Δεκ 28, 2009 3:52 pm

Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τις παραπάνω παρατηρήσεις σε φιλοσοφικό επίπεδο. Σε ότι αφορά στις τενικές προδιαγραφές αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

karagiiv01

Αριθμός μηνυμάτων : 3
Ημερομηνία εγγραφής : 26/12/2009
Ηλικία : 52
Τόπος : ΡΟΔΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://karagiiv.blogspot.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης